Chovatelská stanice / Kennel FCI

socialní sítě

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR
(Russkiy Tchiorny Terrier)

PŮVOD: Rusko
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLU STANDARDU: 13. 10. 2010

POUŽITÍ: Pracovní pes, hlídací pes, sportovní a společenský pes.

KLASIFIKACE: FCI skupina 2 – pinčové, knírači, molossoidní plemena, švýcarští pastevečtí psi a honáčtí psi.
Sekce 1.4 – Pinčové a knírači, pracovní zkoušky volitelně.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Ruský černý teriér byl vyšlechtěn v Rusku mezi lety 1940 a 1950 selektivním křížením plemen rotvajler, velký knírač, erdelteriér a novofundlandský pes. Velký knírač je považován za zakladatele plemene. Počáteční chov byl pod dohledem vojenské kynologické školy poblíž Moskvy, v chovatelské stanici "Rudá hvězda". Cílem tvůrců tohoto plemene bylo vyšlechtit velkého, odvážného, silného a zvládnutelného pracovního psa s výrazným ochranářským instinktem, psa, který by mohl být používán pro rozličné druhy služby a dobře přizpůsobivého různým klimatickým podmínkám. Plemeno bylo uznáno FCI v roce 1984.

CELKOVÝ VZHLED: Ruský černý teriér je mohutný pes nadprůměrné výšky, velmi atletické postavy, robustního typu a pevné konstituce. Toto plemeno má masivní kostru a silné svaly. Je to symetrický pes s výraznou hlavou, kompaktním tělem a objemným, hlubokým hrudníkem. Pohlavní výraz je jasně definován.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla je mírně delší než výška v kohoutku, u fen nepatrně výrazněji. Hloubka hrudníku by neměla být menší než polovina kohoutkové výšky. Délka hlavy by neměla být menší než 40% výšky psa v kohoutku. Tlama je mírně kratší než mozkovna.

POVAHA A TEMPERAMENT: důstojný a sebevědomý pes, dobře ovladatelný ve všech situacích. Vyžadují-li to okolnosti, neprodleně zaujímá aktivní - obranný postoj, ale rychle se zklidní, jakmile ohrožení pomine. Toto plemeno je atraktivní, přívětivé, má ohromnou vytrvalost, je nenáročné, inteligentní a přátelské. Velmi dobře se přizpůsobuje výcviku a různým klimatickým podmínkám, je to pracovitý a spolehlivý pes.

HLAVA:
MOZKOVNA: Hlava by měla být v poměru k tělu, i když velká, masivní a dlouhá.
Lebka - přiměřeně široká s plochým čelem. Horní linie mozkovny je rovnoběžná s horní linií tlamy. Nadočnicové oblouky a týlní kosti jsou středně výrazné. Stop viditelný, ale ne ostrý.
OBLIČEJOVÁ PARTIE: Nosní houba - velká a černá. Tlama - silná, široká a lehce kratší než mozkovna. Čenich - široký u kořene a zužuje se mírně ke špičce nosu. Knír a brada - zdůrazňují objem a dávají tlamě obdélníkový, tupý vzhled.
Pysky - silné, dobře pigmentované a těsně přiléhající. Okraje pysků tmavé.
Čelisti - velké, bílé zuby, které jsou uloženy těsně vedle sebe, dolní řezáky jsou umístěny v

řadě. Plný chrup (42 zubů). Nůžkový skus.
Líce - suché lícní kosti se zaoblenými, ale ne vystupujícími lícemi.
Oči - středně velké, oválné, hledící zpříma, tmavé barvy. Oční víčka suchá, pevná a černá.

UŠI: Zavěšené, nasazené vysoko a symetricky po obou stranách hlavy. Středně velké, trojúhelníkového tvaru. Přední okraj ucha těsně přiléhá k lícím psa. Kůže ucha je pevná, bez záhybů.

KRK: Silný, svalnatý a suchý. Délka krku je přibližně rovna délce hlavy. Krk je nesen pod úhlem 40 – 45° ke hřbetní linii. Šíje je silná a dobře vyvinutá.

TĚLO: Masivní, hluboké a objemné, dobře vyvážené. Hřbetní linie - mírně se svažující od kohoutku ke kořeni ocasu. Kohoutek - vysoký a dobře vyvinutý, výraznější u psů než u fen.
Hřbet - silný, rovný a svalnatý. Čistá délka hřbetu je rovna ½ délky hřbetu naměřené od kohoutku ke kořeni ocasu (druhou ½ tvoří bedra viz. níže).
Bedra - široká, krátká, svalnatá a mírně klenutá. Jejich délka tvoří ½ délky hřbetu.
Záď - široká, svalnatá, mírně spáditá a středně dlouhá.
Hrudník - hluboký, dlouhý a široký s lehce klenutými žebry. Tvar hrudníku (v průřezu) je oválný. Prsní kost je dlouhá a přední část hrudníku mírně rozšiřuje ramenní klouby a je dobře osvalená.
Spodní linie a břicho - spodní linie je na stejné úrovni jako loketní kloub nebo mírně pod. Břicho je mírně vtažené, slabiny jen mírně vyvinuté.

OCAS: Silný u kořene a vysoko nasazený. Při pohybu je ocas nesen zvesela, ale kořen ocasu nemá sklon přes záď (veverčí ocas). V zemi původu se ocas tradičně kupíruje. Nekupírovaný ocas by však neměl mít žádný vliv na hodnocení jedince. Vhodnější tvar pro nekupírovaný ocas je šavle či srp.

KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled - hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné. Vzdálenost od loketní kosti psa k zemi je rovna 50-52% výšky psa v kohoutku.
Lopatka - dlouhá a široká. Úhel mezi lopatkou a ramenní kostí je přibližně 100°.
Nadloktí - svalnaté a ne kratší než lopatka.
Loket - přiléhající k tělu.
Předloktí - rovné, silné a kulaté kosti. Z bočního a čelního pohledu svislé.
Záprstí (Nadprstí) - krátké, masivní a při bočním pohledu mírně šikmé.
Tlapy - velké, kompaktní a kulatého tvaru. Drápy a polštářky jsou černé.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled - při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, šířeji postavené než přední končetiny. Při pohledu z boku v mírném postavení za psem.
Stehno - středně dlouhé, mírně nakloněné, široké a s dobře vyvinutým, objemným svalstvem.
Kolena - dobře zaúhlená.
Lýtka - ne kratší než stehna.
Nárt (Zadní nadprstí) - silné, nízké a svisle postavené, bez paspárků.
Tlapy pánevních končetin - poněkud menší než přední tlapy s tendencí k oválnému tvaru. Drápy a polštářky jsou černé.
POHYB: Volný a dobře vyvážený s hladce ohybnými klouby. Typickým pohybem je energický klus s dlouhým krokem, který vychází z mocného odrazu zadních končetin, které v pohybu dosahují až k předním končetinám. Horní linie by měla zůstat pevnou.

KŮŽE: těsně přiléhající, v dobré kondici, bez záhybů nebo volné kůže, pružná, rovnoměrně pigmentovaná.

OSRSTĚNÍ:
Srst - hrubá a hustá srst s podsadou. Skládá se z hrubé, husté, lehce zvlněné krycí srsti a měkké, krátké a husté podsady. Svrchní srst pokrývá celé tělo. Délka přírodní a nestříhané srsti je 5 – 15 cm. V partii hlavy velmi dobře vyvinutá srst, tvořící bohaté obočí, vousy a bradu. Končetiny jsou pokryty hustou a dlouhou srstí. Střihová úprava do správného tvaru je nezbytná. Zastřižená srst by měla umocňovat znaky silného a sebejistého psa a v žádném případě by neměla být příliš dekorativní. Srst je nejdelší na nohou a v okolí tlamy. Střih by měl akcentovat mohutnou hlavu s plochým čelem, dobře klopené uši, silný krk a dobře stavěné, silné tělo psa.
Barva - černá. Je přípustná černá se zanedbatelným mísením menšího množství šedých chlupů. (Příměs šedých chlupů nesmí pokrývat více než 1/3 povrchu celého těla).

VÝŠKA A VÁHA:
Požadovaná výška v kohoutku:
Psi: 72 - 76 cm, ale ne méně než 70 cm a ne více než 78 cm.
Feny: 68 - 72 cm, ale ne méně než 66 cm a ne více než 74 cm.
Mírně vyšší jedinci jsou tolerováni za předpokladu harmoničnosti a vynikajícího plemenného typu.
Hmotnost:
Psi: 50 – 60 kg. Feny: 45 – 50 kg.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být hodnocena jako vada, stupeň jejího ohodnocení musí předně vycházet ze stupně této vady a jejího vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a vlivu na jeho schopnosti plnit své tradiční pracovní poslání.
· Zaoblená lebka.
· Nedostatečně pigmentované pysky.
· Řezáky v dolní čelisti nestojící pravidelně v řadě. Malé, nevyvinuté řezáky.
· Kulaté oči, šikmo nebo úzce uložené.
· Příliš krátký a nedostatečně osvalený krk.
· Málo výrazný kohoutek
· Prověšená páteř nebo úzká záda.
· Příliš úzká nebo dlouhá bedra, nedostatečně osvalená.
· Příliš strmá ramena.
· Příliš krátké předloktí.
· Vytočené nebo vtočené lokty.
· Vbočené nebo vybočené končetiny.
· Hlezna vbočená, vybočená či srpovitá.
· Do stran se vystavující končetiny při klusu – rozptýlený klus.
· Měkká nebo hladká krycí srst.
· Narezlé stínování krycí srsti.
· Absence podsady.

VÁŽNÉ VADY:
· Odchylka od typického pohlavního výrazu.
· Bázlivost či zvýšená dráždivost.
· Krátká nebo lehká v typu hlava.
· Viditelné třetí víčko nebo světlejší oko.
· Vodorovná nebo příliš strmá záď.
· Hrudník mělký nebo krátký.
· Ocas překlopený nad záď – veverčí ocas.
· Nerovná předloktí.
· Těžkopádný, vázaný či jinak omezený pohyb.
· Jemná krycí srst.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
· Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
· Všichni psi zjevně vykazující fyzické či povahové abnormality musí být diskvalifikováni.
· Veškeré závažnější odchylky, ovlivňující původní určení plemene.
· Jiné zbarvení čenichu než černé.
· Světlé nebo jinobarevné oči.
· Jakákoli odchylka od nůžkového skusu nebo absence zubu.
· Hladká krycí srst, nedostatek ozdobné srsti na hlavě, hrudníku a končetinách.
· Jakékoli jiné zbarvení než dané popsané.
· Bílé skvrny nebo znaky.
· Jasně ohraničená místa s šedými chlupy.

POZN.: Psi musí vykazovat normálně vyvinutá varlata zřetelně zcela uložená v šourku.